25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról

A 2/2002. (I.11.) Korm. rendelet, rendelkezik az EU 96/35/EK irányelvével összhangban arról, hogy minden olyan cégnek / vállalatnak / vállalkozásnak, amely a rendeletben meghatározott veszélyes áru tevékenységet végez, alkalmaznia kell egy speciális veszélyes áru szakembert, akinek a feladata a cég ez irányú tevékenységének figyelemmel kísérése, folyamatos ellenőrzése, az aktuális veszélyes áru szabályok betartatása.

A 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet alapján a tanácsadó az alábbi feladatok elvégzésére köteles:

  1. a) figyelemmel kíséri, hogy a vállalkozásnál betartják-e a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat;
  2. b) tanácsot ad a vállalkozás számára a veszélyes áruk szállítását és az áruk szállításra való előkészítését illetően;
  3. c) éves jelentést készít a vállalkozás vezetői, szükség esetén azilletékes hatóság számára a vállalkozás veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységéről. Az éves jelentéseket öt évig meg kell őrizni, és az ellenőrzésre jogosult hatóság kérésére be kell mutatni, 

– elkészíti az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban előírt adatszolgáltatást a KSH számára;

 

  1. d) figyelemmel kíséri a vállalkozás érintett tevékenységére vonatkozóan a következő feladatok végrehajtását és az ezzel kapcsolatos eljárásokat:

– a szállítandó veszélyes áruk azonosítására vonatkozó szabályok betartását,

– a vállalkozás a szállítójárművek vásárlásánál a szállítandó veszélyes áruval kapcsolatos különleges követelményeket figyelembe veszi-e, 

 – a veszélyes áruk szállítására, ki- és berakására használt felszerelések ellenőrzését,

 – a vállalkozás alkalmazottainak megfelelőképzését, és a képzésről szóló jelentések, okmányok őrzését, nyilvántartását,